Počet záznamů: 1

"Sloup království" v počátcích revoluce. Oldřich z Rožmberka 1417-1420

 1. 1.
  0358835 - FLU-F 2012 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Novotný, Robert
  "Sloup království" v počátcích revoluce. Oldřich z Rožmberka 1417-1420.
  ["Pillar of the Kingdom" at the Beginnings of the Revolution. Ulrich of Rožmberk 1417—1420.]
  Zrození mýtu: Dva životy husitské epochy. Praha: Paseka, 2011, s. 60-72. ISBN 978-80-7432-099-6
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LC521
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: hussitism * Ulrich of Rožmberk
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Studie se zabývá věroučnou orientací Oldřicha z Rožmberka v letech 1417-1420. Na základě dalších analogií pak ukazuje, jakou roli sehrávala konfesní problematika v postojích české šlechty na počátku husitské revoluce.

  The study deals with the issue of the confessional orientation of Ulrich of Rožmberk in the years 1417-1420. On the basis of further analogies, it then shows what role the confessional issue played in the positions of the Bohemian nobility at the beginning of the Hussite revolution.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0196765