Počet záznamů: 1

Soupis sbírky rukopisů bývalého Františkova muzea - fondu G 11 Moravského zemského archivu v Brně

 1. 1.
  0358775 - MSUA-W 2011 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Zachová, I. - Petr, Stanislav - Kernbach-Smékalová, A.
  Soupis sbírky rukopisů bývalého Františkova muzea - fondu G 11 Moravského zemského archivu v Brně.
  [Catalogue of manuscripts from the former Francis Museum in Brno - collection G 11 at the Moravian Provincial Archive in Brno.]
  Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2010. 687 s. Studie o rukopisech. Monographia, 14. ISBN 978-80-86495-66-8
  Grant CEP: GA ČR GA404/08/0112
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80770509
  Klíčová slova: manuscripts * catalogue * Brno, Francis Museum
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Sbírka rukopisů bývalého Františkova muzea v Brně obsahuje téměř 989 rukopisů, z nichž 30 je středověkých. Je uložena v Moravském zemském archivu v Brně ve fondu G 11. Odborné veřejnosti jsou ze sbírky dosud známy pouze liturgické rukopisy pořízené Eliškou Rejčkou pro starobrněnské cisterciačky. Moderní vědecký katalog zpřístupňuje tuto důležitou památku našeho kulturního dědictví pro další odborné využití.

  The manuscript collection from the former Francis Museum in Brno contains 989 items housed in the collection G 11 at the Moravian Provincial Archive in Brno. Thirty manuscripts are from the Middle Ages and the rest dates from the Modern era. Basically, the professional public is familiar only with the liturgical manuscripts were ordered by Elisabeth Rejčka (Richenza) for Cistercian nuns in Staré Brno. All manuscripts in the collection represent an important and often the key sources of the Moravian and neighboring lands historical data. The modern scholarly catalogue makes this important cultural heritage artifact available for further professional use.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0196714