Počet záznamů: 1

Podoby vlasti a vlastenectví v předbřeznové Moravě

 1. 1.
  0358768 - HIU-Y 2012 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Řepa, Milan
  Podoby vlasti a vlastenectví v předbřeznové Moravě.
  [The Forms of the Fatherland and Patriotism in the pre-March Moravia.]
  Časopis Matice moravské. Roč. 129, č. 2 (2010), s. 5-13 ISSN 0323-052X
  Grant CEP: GA ČR GA409/08/1374
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80150510
  Klíčová slova: Moravia 1780-1848 * Patriotism * Enlightenment
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Fenomén patriotismu představoval klíčový diskurz druhé poloviny osmnáctého a první poloviny devatenáctého století. Koncept vlasti ovšem postrádal jednoznačnost. Záleželo na uživateli či sociálně skupině, jaké obsahy vtiskovali pojmu vlasti – roli při tom hrály původ, rodinné zázemí, vzdělání a další sociální charakteristiky.

  During the period of 1780–1850, the phenomenon of patriotism presented a key discourse also in Habsburg Monarchy, including Moravia. However, the notion of a fatherland lacked unambiguous definition. The various conceptions of the patria depended on political and religious beliefs, social background, cultural structures, education and knowledge and many other factors. patriotism meant above all political and ethical principle.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0196709