Počet záznamů: 1

Srovnání otěrových charakteristik polyetylénu in vivo u náhrad kolena s kovovou a keramickou femorální komponentou

 1. 1.
  0358732 - UMCH-V 2012 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Veigl, D. - Vavřík, P. - Pokorný, D. - Šlouf, Miroslav - Pavlova, Ewa - Landor, I.
  Srovnání otěrových charakteristik polyetylénu in vivo u náhrad kolena s kovovou a keramickou femorální komponentou.
  [Comparison of in vivo characteristics of polyethylene wear particles produced by a metal and a ceramic femoral component in total knee replacement.]
  Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Čechoslovaca. Roč. 78, č. 1 (2011), s. 49-55 ISSN 0001-5415
  Grant CEP: GA MŠk 2B06096
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: total knee replacement * zirconia ceramic femoral component * comparative study
  Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie
  Impakt faktor: 1.628, rok: 2009
  http://www.achot.cz/detail.php?stat=421

  Cílem práce bylo porovnat in vivo otěrové částice ultravysokomolekulárního polyethylenu (UHMWPE), uvolněné ze dvou kolenních náhrad identické konstrukce, které se lišily pouze materiálem femorální komponenty (v prvním případě zirkoniová keramika, v druhém případě CoCrMo slitina). Částice byly porovnávány z hlediska kvalitativního (velikosti, tvary) i kvantitativního (množství částic na gram suché tkáně). V souladu s výsledky předchozí klinické studie nebyly prokázány žádné výhody keramické komponenty kloubní náhrady ve srovnání s běžnou kovovou komponentou.

  The aim of the study was to evaluate in vivo and compare, in terms of the quality and number of ultra high-molecular polyethylene (UHMWPE) wear particles, total knee replacements of identical construction differing only in the material of femoral component, i.e., CoCrMo alloy or ZrO2 ceramics. In accordance with a previous clinical study, this evaluation of the quality and quantity of UHMWPE wear particles produced by a ceramic femoral component in vivo failed to demonstrate any advantage of zirconia ceramic components over the cobalt-chrome femoral components so far used.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0196681