Počet záznamů: 1

T.G.Masaryk a "zakladatelské" rysy české etiky vědy: mezi pozitivismem a náboženstvím. Bernard Bolzano jako důležitý mezník pro pojetí vědy a etiky v 19. století

 1. 1.
  0358703 - FLU-F 2011 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Veverková, Kamila
  T.G.Masaryk a "zakladatelské" rysy české etiky vědy: mezi pozitivismem a náboženstvím. Bernard Bolzano jako důležitý mezník pro pojetí vědy a etiky v 19. století.
  [T.G. Masaryk and Founding Features in the Czech Ethics of Science: Between Positivism and Religion. Bernard Bolzano as a Important Point for the Conception of Science and Ethics in the 19th Century.]
  Etika vědy v České republice: od historických kořenů k současné bioetice. Praha: Filosofia, 2010, s. 28-34. ISBN 978-80-7007-348-3
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) IAA900090803
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: enlightenment * Bernard Bolzano * ethics of science
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství

  Bernard Bolzano byl jedním z předních theologů a myslitelů 19. století. Ovlivnil teologické a filozofické tendence devatenáctého a následujících staletí. . Stať se zaobírá myšlením Bolzana a jeho významem pro etiku vědy.

  Bernard Bolzano was one of the leading theologians and thinkers of the nineteenth century. He influenced the theological and philosophical tendencies of the ninenteenth and preceding centuries. In this context, this article first of all deals with Bolzanos' theological thoughts. Secondly it explains the value of Bolzano' thinking for ethics of science.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0196659