Počet záznamů: 1

Etika vědy v éře marxismu-leninismu

 1. 1.
  0358671 - FLU-F 2012 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Drozenová, Wendy
  Etika vědy v éře marxismu-leninismu.
  [Ethics of Science in the Era of Marxism-Leninism.]
  Etika vědy v České republice: od historických kořenů k současné bioetice. Praha: Filosofia, 2010, s. 121-141. ISBN 978-80-7007-348-3
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) IAA900090803
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: ethics of science * genetics * marxism-leninism
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství

  Autorka Wendy Drozenová se zabývá etikou vědy v období marxismu-leninismu. Její kapistola pojednává o historickém kontextu, vztahu marxismu-leninismu ke genetice, sporu marxismu-leninismu s pozitivismem a etickým základem vědy v tomto období.

  The author Wendy Drozenová deals with the ethics of science at the time of marxism-leninism. Her chapter presents the historical context, relation between marxism-leninism and genetics, the dispute between marxism-leninism and positivism and the ethical founding of science at this era.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0196632