Počet záznamů: 1

Rusko-česká slovníková databáze

 1. 1.
  0358602 - SLU-S 2012 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Krejčířová, Iveta - Skwarska, Karolína
  Rusko-česká slovníková databáze.
  [The Russian-Czech lexical database.]
  Jazykovědné aktuality. Roč. 47, 3/4 (2010), s. 110-120 ISSN 1212-5326
  Grant CEP: GA AV ČR IAA900920703
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90920516
  Klíčová slova: lexicography * Russian language * database * dictionary
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda

  Příspěvek představuje Rusko-českou slovníkovou databázi vznikající ve Slovanském ústavu AV ČR, přibližuje její obsah, strukturu a možnosti práce s ní.

  The article presents the Russian-Czech lexical database which is being compiled in the Institute of Slavonic Studies AS CR, defines its content, structure and functioning.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0196581