Počet záznamů: 1

Člověk a pravidla

 1. 1.
  0358507 - FLU-F 2012 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Peregrin, Jaroslav
  Člověk a pravidla.
  [Man and rules.]
  Praha: Dokořán, 2011. 166 s. ISBN 978-80-7363-347-9
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GAP401/10/0146
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: rule * normativity * evolution
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství

  Poté, co byla za víceméně jednotící rámec současných věd o živé přírodě přijata evoluční teorie a co si tato teorie čím dál častěji nachází cestu i do věd společenských, se před vědci otevírá problém prozkoumání toho, jakým způsobem se v rámci evoluce mohl objevit člověk, tvor s tolika rysy nepodobnými vlastnostem svých zvířecích bratranců. To, co je v současné době v tomto kontextu v centru pozornosti, je otázka evolučního vysvětlení vzniku spolupráce. Kniha poukazuje na fakt, že problém vzniku pravidel s problémem vzniku spolupráce úzce souvisí, pravidla však znamenají něco mnohem více než pouhou "instinktivní" spolupráci; že pravidla jsou tím, co umožnilo, že se spolupráce promítla do samotné naší podstaty a učinila z nás rozumné, hovořící a kulturní tvory. Ukazuje, že stejný druh normativity, který stojí v základě lidské společenskosti, stojí i v základě lidského jazyka a lidského rozumu – že tedy člověka můžeme bez velké nadsázky nazvat normativním tvorem.

  After evolution theory has been established as a more or less unifying framework of contemporary life sciences, and after this theory has been finding its way into social sciences as well, scientists are facing the problem of understanding the ways in which evolution might have given rise to us humans, creatures is no many respects dissimilar to other animals. What is now in the focus of attention is the question of the evolutionary explanation of the emergence of cooperation. The book points out that this problem is closely connected with the problem of emergence of rules, though rules amount to incomparably more than mere "instinctive" cooperation; the claim is that rules are what has made it possible for cooperation to be projected into our very nature and to make us rational, talking and cultural creatures.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0196530