Počet záznamů: 1

Daniel Ignatius Nitsch a svatý František Xaverský v objetí Boží lásky

 1. 1.
  0358268 - UCL-M 2012 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Linka, Jan - Kvapil, J.
  Daniel Ignatius Nitsch a svatý František Xaverský v objetí Boží lásky.
  [Daniel Ignatius Nitsch and Saint Francis Xavier in Gods' Love Embrace.]
  Bohemia Jesuitica 1556-2006. Praha: Karolinum, 2010 - (Cemus, P.), s. 841-853. ISBN 978-80-246-1755-8.
  [Bohemia jesuitica 1556-2006. Praha (CZ), 25.04.2006-27.04.2006]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90560517
  Klíčová slova: religion * Nitsch, Daniel Ignatius * Jesuits * St. Francis Xavier * preachers * Society of Jesus
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize

  Studie analyzuje text "Hodinky zlaté Bohmila" jezuity Daniela Ignácia Nitsche, na němž ukazuje proměnu chápání "Boží lásky" v raně novověké společnosti. Dále ukazuje, že o šíření kultu Boží lásky se zásadním způsobem zasloužili jezuité, kteří však Boží lásku nevnímali jen jako prostředek k vnitřnímu upevnění víry, nýbrž i jako účinný nástroj katolické protireformační propagandy.

  Through the analyzes of the text "Zlaté hodinky Bohmila" (Bohmils' Gold Hours) by the Jesuit priest and missionary Daniel Ignatius Nitsch the study refers to the change in the understanding of "God's Love" in early modern society. It also shows a significant contribution of Jesuits to the expansion of "Gods' Love" cult, who did not consider "Gods' Love" to be merely a mean to strengthen the internal belief, but also as an effective tool of the Catholic Anti-Reformation propaganda.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0196359