Počet záznamů: 1

Siegfried Blumenthal. Život v realitě a mimo ni. Protižidovská opatření v Protektorátu Čechy a Morava na příkladu loupeže majetku Siegrieda Blumenthala a torzo jeho sbírky stříbra v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Brně

 1. 1.
  0358233 - USD-C 2011 RIV CZ cze, eng B - Monografie kniha jako celek
  Krejčová, Helena - Vlček, Mario
  Siegfried Blumenthal. Život v realitě a mimo ni. Protižidovská opatření v Protektorátu Čechy a Morava na příkladu loupeže majetku Siegrieda Blumenthala a torzo jeho sbírky stříbra v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Brně.
  [Siegfried Blumenthal life in and outside reality.]
  Praha: Centrum pro dokumentaci kulturních statků obětí II. světové války - Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2010. 220 s. ISBN 978-80-7285-130-0
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80630520
  Klíčová slova: Jews * spoliation of property * Protectorate
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Tato publikace ukazuje na konkrétním osudu Siegfrieda Blumenthala drastický dopad protižidovských opatření zavedených německými úřady v Protektorátu Čechy a Morava roku 1939. Mechanismy zabírání židovského majetku stále důrazněji oklešťovaly každodenní život židů až k závěrečným deportacím do ghett a táborů smrti, ale hrdina našeho příběhu si tuto hrozbu nechtěl připustit. Jako renomovaný bankéř stále věřil v působnost byrokratických systémů, které se však v rukou nacistů proměnily na nástroj exterminace. Realita vycházející z jeho životních zkušeností se s novou realitou nacistického režimu zcela míjela. Odborná studie podrobně dokládá, jak byl zbaven majetku i možnosti vystěhování, a jak ani poválečné restituce nepřinesly jeho rodině spravedlivé narovnání. Zbylo po něm jen torzo sbírky stříbrných předmětů, které se dochovaly v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Brně. Knihu doplňují fotografie těchto předmětů a dokládají tak jedno ze svědectví o zločinu, jenž by měl zůstat v paměti generací.

  The book draws attention to the drastic consequences of the anti-Jewish measures introduced by the German authorities in the Protectorate of Bohemia and Moravia in 1939, focusing on one specific example of these measures – the fate of the banker Siegfried Blumenthal. The Nazis continued to develop ever more intricate mechanisms for the seizure of Jewish-owned property, introducing draconian restrictions on Jews´everyday lives. These measures were ultimately to culminate in the deportation of entity Jewish communities to the ghetto and death camps. However, the hero of this story resolutely refused to acknowledge the existence of these threats. This study show in detail how his property was seized, he was denied the opportunity to emigrate, and not even post-war restitutions brought a just settlement for his family.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0196328