Počet záznamů: 1

Spisovatelské instituce v období krize demokracie (1934–1939)

 1. 1.
  0358213 - UCL-M 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Pavlíček, Tomáš
  Spisovatelské instituce v období krize demokracie (1934–1939).
  [Writers´ Institutions and the Crisis of Democracy, 1934-1939.]
  Soudobé dějiny. Roč. 17, č. 4 (2010), s. 547-612 ISSN 1210-7050
  Grant CEP: GA ČR GA405/04/1094
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90560517
  Klíčová slova: Czech literature * Second Czechoslovak Republic * writers institutions
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize

  Vývoj literárního života v Československu během třicátých let 20. století do značné míry určovaly specifické instituce, jejichž prostřednictvím se spisovatelská veřejnost aktivně zapojovala do dobového politického dění. Jednalo se zejména o Obec československých spisovatelů, jež na veřejnost nejvýrazněji vstoupila v době Mnichovské krize prostřednictvím několika manifestů, jež ve věci ohroženého Československa apelovaly zejména na zahraniční intelektuální kruhy. Útlum její činnosti v posledních měsících roku 1938 byl pak provázen zformováním nových institucí: Národní kulturní rady, Státní kulturní rady a Kulturní rady Strany národní jednoty. Ty měly podpořit prosazování změněných ideologických požadavků v kulturní a literární oblasti. Studie přibližuje vývoj těchto sdružení, jejich programy a měnící se personální složení v kontextu dobového politického a společenského dění.

  The course of literary life in the Czechoslovakia during the 1930s was formed - among others - through the specific writers´ institutions which allowed authors to take part in the political events. The public activity of the first of these institutions – Association of the Czechoslovak Writers (Obec československých spisovatelů) – culminated at the time of Munich crisis. Its decline at the end of the year 1938 was followed by the constitution of another institutions: first of all the National Arts Council (Národní kulturní rada) and the Arts Council (Kulturní rada) of the National Unity Party (Strana národní jednoty). The study describes evolution of these institutions, their programs and membership in perspective of period political and social events.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0196311