Počet záznamů: 1

Zakázaná dramatika. Pokus o vymezení neoficiální dramatiky v letech 1948-1989

 1. 1.
  0358198 - UCL-M 2012 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Jungmannová, Lenka
  Zakázaná dramatika. Pokus o vymezení neoficiální dramatiky v letech 1948-1989.
  [Forbidden drama - an attempt to define unofficial 1948-1989 drama.]
  Česká literatura rozhraní a okraje : IV. kongres světové literárněvědné bohemistiky: Jiná česká literatura (?). Praha: Ústav pro českou literaturu, 2010 - (Jungmannová, L.), s. 131-142. ISBN 978-80-85778-71-7.
  [IV. kongres světové literárněvědné bohemistiky: Jiná česká literatura (?). Praha (CZ), 28.06.2010-03.07.2010]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90560517
  Klíčová slova: Czech literature * forbidden drama * Czech underground * exil drama * samizdat * Czech unofficial literature * Czech drama 1948-1989
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize

  Studie představuje pokus o vymezení neoficiální české dramatiky v letech 1948-1989. První část studie je zaměřena na obsah a formální charakteristiky zakázaných dramat v jednotlivých desetiletích a zároveň přináší přehled domácí i exilové produkce. Ve druhé části věnované klíčovým hrám jednotlivých období autorka zdůrazňuje problematičnost stanovení hranic neoficiální literatury v případě určitých autorů a děl.

  This paper attempts to delimit the field of unofficial Czech drama from 1948 to 1989 in two ways. The first part focuses on the content and the formal charateristics of forbidden dramas in individual decades and also provides an overview of production at home and in exile. The second part is devoted to determining the core plays of each period; it also highlights the problematic nature of defining their borders (in the case of specific authors and works).
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0196298