Počet záznamů: 1

Irské plavby do božských světů

 1. 1.
  0358104 - UCL-M 2011 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Samek, Daniel
  Irské plavby do božských světů.
  [Irish Voyages to the Divine Worlds.]
  Bájné plavby do jiných světů. Praha: Argo, 2010 - (Moravcová, M.; Samek, D.; Hladká Kučerňáková, E.), s. 5-20. Memoria medii aevi, 12. ISBN 978-80-257-0365-6
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90560517
  Klíčová slova: Irish literature * myths * medieval manuscripts
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize

  Předmluva k prvnímu českému překladu klasických irských příběhů o mytických a mystických plavbách v irské literatuře středověkého období. Studie rozebírá staroirské prameny a popisuje jejich vývoj od pohanské předlohy ke křesťanským úpravám ve středověku. Studie také poskytuje srovnání motivů ve staroirských textech s podobnými motivy v textech středomořských tradic, především tradice perské, arabské a řecké.

  The preface to the first Czech translation of classical Irish stories about mythical and mystical naval voyages in Irish literature of the Middle Age period. Presented study analyses Old Irish sources and desribes their progress from pagan origin to medieval christian adaptations. The study also compares motifs in Irish texts with similary motifs in texts of Mediterranian tradition, mainly Persian, Arabic and Greek.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0196221