Počet záznamů: 1

Mapování českého literárněvědného genderového myšlení

 1. 1.
  0358064 - UCL-M 2012 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Matonoha, Jan
  Mapování českého literárněvědného genderového myšlení.
  [Mapping out the discourses of Czech gender literary criticism.]
  Česká literatura v perspektivách genderu: IV. kongres světové literárněvědné bohemistiky: Jiná česká literatura (?). Praha: Ústav pro českou literaturu, 2010 - (Matonoha, J.), s. 15-31. ISBN 978-80-85778-72-4.
  [IV. kongres světové literárněvědné bohemistiky: Jiná česká literatura (?). Praha (CZ), 28.06.2010-03.07.2010]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90560517
  Klíčová slova: gender studies * feminist literary criticism * discourses of Czech gender literary criticism * blind spots
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize

  Cílem příspěvku je zmapovat současný stav a dynamiku diskurzu českého literárněvědného genderového myšlení a kriticky zhodnotit souhrn existujících prací daného oboru. Jakkoli mohou být identifikována některá bílá místa či nízká rozlišení v oblasti užívaných termínů a obecně nedostatečně propracovaného pojmového aparátu, celkově je české genderové bádání o literatuře přiměřeně se rozvíjejícím oborem.

  The paper aims to map out the state of art and the dynamics of discourses of Czech gender literary criticism and to provide a critical assessment of existing body of its work. While some blinds spots and low resolutions can be detected namely in terms of its under-theorised conceptual apparatuses it works with, in sum, the paper finds the field of gender literary criticism as a reasonably developing area.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0196203