Počet záznamů: 1

Intermediální poetika (krajiny)

 1. 1.
  0358060 - UCL-M 2012 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Jedličková, Alice
  Intermediální poetika (krajiny).
  [Intermedia poetics (of landscape).]
  Česká literatura v intermediální perspektivě IV. kongres světové literárněvědné bohemistiky: Jiná česká literatura (?). Praha: Ústav pro českou literaturu, 2010 - (Fedrová, S.), s. 297-306. ISBN 978-80-85778-73-1.
  [IV. kongres světové literárněvědné bohemistiky: Jiná česká literatura (?). Praha (CZ), 28.06.2010-03.07.2010]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90560517
  Klíčová slova: literature * intermedia relations * visual arts * inter-art studies * poetics * landscape
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize

  Po úvodním shrnutí současného stavu literárních a kulturálních studií a jejich možného přínosu k výzkumu intermediality předkládá autorka návrh literárně orientované intermediální poetiky krajiny zahrnující koncepce představené Mary Ann Cawsovou, Tamar Yacobi a podněty k pozorování krajiny předložené literárními kritiky a historiky umění, jako jsou Malcolm Andrews a Michael Charlesworth. Jednotlivé aspekty navrhované poetiky jsou ilustrovány na příkladech analýz české prózy (Karel Václav Rais, Alois Jirásek a Martin Fibiger).

  After surveying the current state of literary and cultural studies which may contribute to intermedia research, the author suggests a literature-centred intermedia poetics of landscape, involving inter-art concepts introduced by Mary Ann Caws, Tamar Yacobi and incentives for landscape observation as given by literary critics and art historians such as Malcolm Andrews and Michael Charlesworth. Particular aspects of the suggested poetics are illustrated by examples of analysis of Czech fiction (Karel Václav Rais, Alois Jirásek and Martin Fibiger).
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0196200