Počet záznamů: 1

"Písmo těla": mezi nesmazatelnou stopou a jejím bělením. Němcová, Mácha, poetika krve a mystický eros

 1. 1.
  0358053 - UCL-M 2011 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Vojvodík, Josef
  "Písmo těla": mezi nesmazatelnou stopou a jejím bělením. Němcová, Mácha, poetika krve a mystický eros.
  ["Writing of the body": between indelible mark and its' whitening. Němcová, Mácha, the poetics of blood and mystical Eros.]
  Tělo a tělesnost v české kultuře 19. století. Sborník příspěvků z 29. ročníku sympozia k problematice 19. století. Praha: Academia, 2010 - (Petrasová, T.; Machalíková, P.), s. 298-306. ISBN 978-80-200-1833-5.
  [Tělo a tělesnost v české kultuře 19. století. Plzeň (CZ), 26.02.2009-28.02.2009]
  Grant CEP: GA ČR GA408/09/0590
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90560517
  Klíčová slova: Czech literature * Němcová, Božena * Mácha, Karel Hynek * poetics * corporality
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize

  Příspěvek v konferenčním sborníku věnovaný poetice děl Boženy Němcové a Karla Hynka Máchy. Autor sleduje dopady biedermeierovského ideálu čistoty a mravnosti na estetické kvality literárních textů.

  A conference contribution devoted to the poetics of the works of Božena Němcová and Karel Hynek Mácha. The author follows the impact of the ideal of purity and morality typical for the "biedermeier" period on the aesthetic qualities of literary works.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0196195