Počet záznamů: 1

Moc slov a jména a jejich tabuizace v archaickém mýtu

 1. 1.
  0357980 - UJC-A 2012 RIV PL cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Procházková, Žaneta
  Moc slov a jména a jejich tabuizace v archaickém mýtu.
  [The Power of the Word and the Proper Name and Their Taboo in Archaic Mzths.]
  Nazwy własne a społeczeństwo 2. Łask: Leksem, 2010 - (Smyk, Z.), s. 519-531. ISBN 978-83-60178-85-0.
  [Ogólnopolska Konferencja Onomastyczna - Nazwy własne a społeczeństwo /16./. Wrocław (PL), 24.09.2008-26.09.2008]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90610518
  Klíčová slova: literary onomastic * proper name * taboo * myth
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda

  Zaměříme se na jediný aspekt archaického (či „primitivního“) způsobu myšlení – na to, jak je v něm pojímáno slovo a vlastní jméno a jak se s nimi zachází. Bude nás zajímat především moc, která je slovu a jménu připisována, a zákaz jejich vyslovení (tabu). Pojetí slova nám totiž může napovědět mnohé o chápání světa a vztahů v něm, zacházení se jménem je pak nerozlučně spjato s problematikou identity člověka a jeho místa ve světě. Jméno je nedílnou součástí osobnosti. Výběrem jména lze ovlivnit vlastnosti i osud člověka. Znalost něčího jména může dát dotyčnému moc druhého skrze toto jméno napadnout nebo ovládnout, neboť jméno funguje jako magická formule. Moc nad někým je také signalizována změnou jeho jména. K tabuizaci jména dochází ze strachu, že by mohl být vyslovením zakázaného jména vyvolán boží hněv, nebo z obav, že by mohla být vyřčením jména přivolána bytost, která by pak mohla škodit.

  I was concerned with archaic myths and “primitive“ cultures where the myth remains part of everyday life. I was interested in the power of the word and name as well as in prohibition of saying them aloud (taboo). In the myth there is a connection between all objects or phenomena and their names. The word has a strong power (it can create something new by the word, transform something or destroy it), therefore it was prohibited to say some words for fear of their power. The proper name is an integral part of personality. It is possible to influence character or destiny of a child by choosing his/her name. The knowledge of someone’s name can give us a power to attack or overrule the person through his/her name because the name acts as a magic formula. The power over someone is signalized also by changing his/her name. Taboo is caused by fear of a god’s anger or by anxiety about revenge of the creature called in by its name.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0196136