Počet záznamů: 1

K vzájemnému obohacování apelativní a propriální sféry jazyka. Apelativizace proprií a proprializace apelativ

 1. 1.
  0357969 - UJC-A 2011 RIV PL cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Harvalík, Milan
  K vzájemnému obohacování apelativní a propriální sféry jazyka. Apelativizace proprií a proprializace apelativ.
  [On the mutual enrichment of the appellative and proprial spheres of the language. Appellativisation of proper names and proprialisation of common nouns.]
  Nazwy własne a społeczeństwo 1. Łask: Leksem, 2010 - (Łobodzińska, R.), s. 33-39. ISBN 978-83-60178-84-3.
  [Ogólnopolska Konferencja Onomastyczna - Nazwy własne a społeczeństwo /16./. Wrocław (PL), 24.09.2008-26.09.2008]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90610518
  Klíčová slova: common noun * proper name * proprialization * appellativization
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda

  Článek se zabývá procesem přechodu mezi apelativy a vlastními jmény (procesem apelativizace a proprializace) v češtině.

  The article deals with the processes of transitions between the common nouns and proper names (the process of appelativization and proprialization) in the Czech language.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0196129