Počet záznamů: 1

Projekt internetové příručky

 1. 1.
  0357935 - UJC-A 2011 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Pravdová, Markéta
  Projekt internetové příručky.
  [The project of the Internet Language Reference Book.]
  Jazyková kultúra na začiatku tretieho tisícročia. Bratislava: Veda, 2009 - (Považaj, M.), s. 199-201. ISBN 978-80-224-1052-6.
  [Jazyková kultúra na začiatku tretieho tisícročia. Bratislava (SK), 09.09.2004-10.09.2004]
  Grant CEP: GA AV ČR 1ET200610406
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902
  Klíčová slova: language consulting centre * language correctness * internet language reference book * sociolinguistics
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda

  Příspěvek o projektu Internetové jazykové příručky, jeho koncepci a technickém řešení. V letech 1998-2003 odpověděla jazyková poradna Ústavu pro jazyk český AV ČR na 10 909 e-mailových dotazů žádajících o jazykovou radu. Rostoucí zájem veřejnosti se stal podnětem pro tvorbu Internetové jazykové příručky jakožto komplexního a veřejnosti snadno dostupného zdroje maxima jazykových informací (viz htpp://prirucka.ujc.cas.cz).

  Article on the project of the Internet Language Reference Book, its concept and its technical solution. Language consultation section of the Institute of the Czech Language of the ASCR replied to 10909 e-mail enquiries in 1998-2003. Growing interest of the public led to initiate the creation of the Internet Language Reference Book as a komplex and the largest possible language reference source that can be easily reached online (see htpp://prirucka.ujc.cas.cz).
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0196101