Počet záznamů: 1

Ke slovesnému vidu v češtině

 1. 1.
  0357885 - UJC-A 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Veselý, Luboš
  Ke slovesnému vidu v češtině.
  [On verbal aspect in Czech.]
  Naše řeč. Roč. 93, č. 3 (2010), s. 113-124 ISSN 0027-8203
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90610518
  Klíčová slova: biaspectual verbs * prefixation * verbal aspect
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda

  Článek stručně pojednává o systému slovesného vidu v češtině. Autor se dotýká několika důležitých otázek, které byly v bádání o českém slovesném vidu řešeny. Text obsahuje následující oddíly: 1. Základní vymezení kategorie vidu. 2. Dva typy vidových dvojic. 3. Úloha prefixace (resp. slovesných předpon) v systému slovesného vidu. 4. Obouvidová slovesa. 5. Vidová nepárovost.

  This article briefly treats the system of Czech verbal aspect. The author touches upon several important matters which have been the subject of research on Czech verbal aspect. The text contains the following sections: 1. basic delimitation of the aspectual category; 2. two types of verbal pairs; 3. the task of prefixation (or verbal prefixes) in the system of verbal aspect; 4. biaspectual verbs; 5. aspectual non-parity.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0196064