Počet záznamů: 1

Historický průzkum lesů v českých zemích a jeho nejvýznamnější představitel Ing. Emil Hošek, CSc. (1923-2000)

 1. 1.
  0357836 - HIU-Y 2011 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Novotný, Gustav
  Historický průzkum lesů v českých zemích a jeho nejvýznamnější představitel Ing. Emil Hošek, CSc. (1923-2000).
  [Forest history research in Czech lands and its most important representative, Ing. Emil Hošek, PhD. (1923-2000).]
  1. - Brandýs nad Labem: Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, 2011. 90 s. ISBN 978-80-254-8897-3
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80150510
  Klíčová slova: history * biography * forestry * Czech Lands * Moravia * Brno * Olomouc
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Život a dílo lesníka praktika, historika, pedagoga a odborného spisovatele Ing. Emila Hoška, organizátora dnes zaniklého projektu s názvem Historický průzkum lesů, probíhajícího v českých zemích v padesátých až sedmdesátých letech dvacátého století.

  Life and Work of Practical Forester, Historian, Pedagogue and Specialized Writer Ing. Emil Hošek, Organizer of Today Close Down Project Called Historical Research of Forests Proceeded in Czech Lands in Fifties up to Seventies of Twelve Century.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0196027