Počet záznamů: 1

Špitální kostel sv. Ducha v Krnově a jeho malířská výzdoba

 1. 1.
  0357834 - UDU-I 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Všetečková, Zuzana
  Špitální kostel sv. Ducha v Krnově a jeho malířská výzdoba.
  [The Hospital Church of the Holy Ghost in Krnov and it´s Mural Paintings.]
  Časopis Slezského zemského muzea. Série B, Vědy historické. Roč. 59, č. 1 (2010), s. 21-54 ISSN 1211-3131
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80330511
  Klíčová slova: Krnov, Hl. Spirit Church (CZ) * medieval mural paintings * iconography of Old Testament * scenes of Last Supper * New Testament scenes * Legend of St. Peter * after 1450
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví

  Studie se zabývá interpretací středověkých nástěnných maleb ve špitálním kostele sv. Ducha v Krnově (Slezsko) a jejich vztahu k poslání a funkci špitálního kostela. Zaujala výzdoba presbytáře se starozákonními výjevy, vážícími k oběti ve smyslu prefigurace Poslední večeře a svátosti eucharistie. V lodi kostela se nacházejí novozákonní scény a legenda sv. Petra. Malby datujeme do 2. poloviny 15. století.

  Medieval wall paintings in the Hospital church of the Holy Ghost (Spirit) in Krnov (Silesia) and its interpretation of the relations between the function of hospital church. Iconography of Old and New Testaments sacrifice scenes in presbyterium and New Testament scenes and the Legend of saint Peter in the nave of church. They are dating about half of 15th century.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0196025