Počet záznamů: 1

Česká jména lišeníků

 1. 1.
  0357789 - BU-J 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Liška, Jiří
  Česká jména lišeníků.
  [The common Czech names of lichens.]
  Příroda. Roč. 29, - (2010), s. 67-135 ISSN 1211-3603
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60050516
  Klíčová slova: nomeclature * lichenized fungi * vernacular names
  Kód oboru RIV: EF - Botanika

  Shrnuty jsou historické počátky tradice českého jmenosloví lišejníků a jeho postupné změny. Diskutována je úloha národních jmen a různé přístupy s vytýčením doporučovaných zásad. Na základě excerpce jmen v lichenologických pracích, učebnicích, encyklopediích aj. byl vytvořen soupis jmen doporučených k dalšímu užívání.

  A history of naming lichens in Czech literature, spanning about two centuries, has been reviewed. The Czech lichen flora contains over 1500 species about half of which have a Czech name. Furthermore, several foreign lichens also have Czech names. All Czech names published in lichenological papers, textbooks, encyclopedia etc. have been excerpted and a list of frequently used names has been produced. Recommended names pertaining to a Latin name of a lichen species are listed together with cross-references in an attempt to reduce the present chaos in Czech names.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0195985