Počet záznamů: 1

Z příhodného. Fenomenologická interpretace Heideggerových Příspěvků k filosofii

 1. 1.
  0357703 - FLU-F 2011 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Nitsche, Martin
  Z příhodného. Fenomenologická interpretace Heideggerových Příspěvků k filosofii.
  [From enownig. Phenomenological Interpretation of Heidegger's Contributions to Philosophy.]
  Praha: Filosofia, 2010. 224 s. ISBN 978-80-7007-343-8
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: Heidegger * Ereignis * phenomenology
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství

  Monografická studie se pokouší o uvedení do myšlenek klíčového díla Heideggerovy pozůstalosti, Příspěvků k filosofii (Beiträge zur Philosophie. Vom Ereignis; 1936). Nabízí interpretaci klíčových motivů tohoto díla, mimo jiné i termínů Ereignis (příhodné) a Da-sein (bytí-tu). Při výkladu je kladen důraz na Heideggerovo využití fenomenologické metody při deskripci bytí jako příhodného; studii lze proto číst také jako úvahu o ontologickém dosahu fenomenologie. Vzhledem k tomu, že perspektivním stanovištěm fenomenologické metody je vždy (konkrétní) člověk, končí studie přiblížením Heideggerova výkladu bytnosti člověka z příhodného (vom Ereignis).

  This monographical study puts stress on phenomenological character of Heidegger's Contributions to Philosophy. It explains the key terms of this book, i.e. Da-sein and Ereignis, as phenomenological descriptions of Being at the end of metaphysics. It reflects on the possibilities of phenomenological method in seemingly bizarre context of late heidegerian thinking.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0195903