Počet záznamů: 1

K recepci Czamblovho diela Minulost, přítomnost a budoucnost česko-slovenské národní jednoty v českom prostredí na začiatku 20. storočia

 1. 1.
  0357553 - SLU-S 2011 RIV CZ slo C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Zelenková, Anna
  K recepci Czamblovho diela Minulost, přítomnost a budoucnost česko-slovenské národní jednoty v českom prostredí na začiatku 20. storočia.
  [To the reception of the Czambel´s work "Past, present and future of the Czech-Slovak national union" in the czech context in the beginning of the 20th century.]
  Středoevropský areál ve vnitřních souvislostech (česko-slovensko-maďarské reflexe). Brno: Masarykova univerzita, 2010 - (Pospíšil, I.; Šaur, J.), s. 77-90. ISBN 978-80-210-5300-7.
  [Česko-slovensko-maďarské vztahy a souvislosti. Brno (CZ), 03.11.2009]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90920516
  Klíčová slova: Czech-Slovak literary relations * comparative literary studies * Czambel, Samo
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize

  Štúdia sa zaoberá interpretáciou Czambelovho diela "Minulost, přítomnost a budoucnost česko-slovenské národní jednoty" a hodnotí jeho ohlas v českom kultúrnom kontexte na začiatku 20. stor. v rámci česko-slovenských vzťahov.

  The study describes the interpretation of the Czambel´s work "Past, present and future of the Czech-Slovak national union" in the Czech context in the beginning of the 20th century.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0195806