Počet záznamů: 1

Odraz vrcholně středověké urbanizace v archeologických pramenech na základě vybraných příkladů

 1. 1.
  0357476 - ARUB-Q 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Procházka, Rudolf
  Odraz vrcholně středověké urbanizace v archeologických pramenech na základě vybraných příkladů.
  [Reflection of the high medieval urbanization in archaeological sources based on selected examples.]
  Přehled výzkumů. Roč. 2010, č. 51 (2010), s. 209-247 ISSN 1211-7250
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80010507
  Klíčová slova: medieval towns * pre-urban settlements * central Europe
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  Článek ukazuje na několika příkladech transformaci raně středověkého osídlení, většinou charakteru centrální aglomerace, do vrcholně středověkého města, a to na základě archeologických pramenů. Problém je řešen na základě tří okruhů: 1) dynamika proměn osídlení, 2) otázka formování sítě stabilních cest před a po lokaci, 3) proměny organizace prostoru v předlokačních osídleních a v počátcích města. Byly vybrána města Praha, Chrudim a Hradec Králové v Čechách, Brno na Moravě, Opava v české části Horního Slezska a dolnoslezská Wrocław, Gdańsk and Szczecin v polské části Pomořan.

  This article uses several examples to describe transformations of early medieval settlement structures –mostly from pre-urban central agglomeration – to the communal town as it is reflected in archaeological finds. The attentionwas focused on three main questions: 1) What were the dynamics of the early medieval settlement? 2) Is thereany evidence for a communication network in the pre-urban period and after the town was founded? 3) What arethe changes in organisation of space and how does the pattern of a built-up area in this period appear? The sitesselected include – Prague, Chrudim and Hradec Králové in Bohemia, Brno in Moravia, Opava in the Czech part of the Upper Silesia, Wrocław in the Lower Silesia, Gda´nsk and Szczecin in the Polish part of Pomerania.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0195745