Počet záznamů: 1

Tavení skla a jeho inovační potenciál: Využití tavicího prostoru

 1. 1.
  0357435 - UACH-T 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Němec, Lubomír - Cincibusová, P.
  Tavení skla a jeho inovační potenciál: Využití tavicího prostoru.
  [Melting of glasses and the utilisation of a melting space.]
  Sklář a keramik. Roč. 60, 1-2 (2010), s. 1-10 ISSN 0037-637X
  Grant CEP: GA MPO 2A-1TP1/063
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40320502
  Klíčová slova: glass * melting space * space utilization * flow
  Kód oboru RIV: JH - Keramika, žáruvzdorné materiály a skla

  Článek přináší odvození a aplikaci relativní veličiny, která byla nazvána využití tavicího prostoru a je určena pro rozpouštěcí procesy malých nehomogenit a odstraňování bublin v kontinuálním tavicím prostoru. Tato veličina může být vtělena do výrazů pro teoretický výpočet měrné spotřeby energie a výkonu tavicího prostoru a vyjadřuje vliv charakteru proudění na obě zmíněné technologické veličiny. Pomocí matematického modelu chování částic sklářského písku a chování bublin byly vypočteny hodnoty využití tavicího prostoru při nastavení různých typů proudění. Byla nalezena struktura cirkulačního proudění s vysokým využitím tavicího prostoru a diskutovány možnostu zobecnění získaných modelových výsledků. Práce chce přispět ke konstrukci nových tavicích prostorů a optimalizaci dosavadních.

  The article presents derivation and application of a new relative quantity - the utilization of a melting space - for the processes of dissolution of small particles and inhomogeneities, as well as for the process of bubble removal. Besides kinetics of the melting processes, the utilization of the space appears the second important quantity determining the specific energy consumption and melting performance of a continuous melting space. By applying a simple model melting space and typical melting values, the relation is illustrated between the utilization of the space and the character of glass flow which sets inside of the space due to working flow and circulation flows evokes by temperature gradients. The type of combined melt flow is published, distinguished by high utilization of the space for both processes. The results are particularly focused on the design of novel melting spaces, however, they should also help the optimization of existing melting equipments.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0195712