Počet záznamů: 1

Způsob výroby fotokatalyticky aktivního oxidu titaničitého pro viditelnou oblast světelného spektra

 1. 1.
  0357434 - UACH-T 2011 RIV CZ cze P - Patentový dokument
  Štengl, Václav - Černý, Zbyněk - Bludská, Jana
  Způsob výroby fotokatalyticky aktivního oxidu titaničitého pro viditelnou oblast světelného spektra.
  [A way of preparation of active titanium oxide for visible area of light spectrum.]
  Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2010. Vlastník: Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i. Datum udělení patentu: 11.01.2010. Číslo patentu: 301406
  Grant CEP: GA ČR GA203/08/0334
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40320502
  Klíčová slova: titanium dioxide * photocatalysis * warfare agents
  Kód oboru RIV: CA - Anorganická chemie
  http://spisy.upv.cz/Patents/FullDocuments/301/301406.pdf http://spisy.upv.cz/Patents/FullDocuments/301/301406.pdf

  Způsob výroby fotokatalyticky aktivního oxidu titaničitého pro viditelnou oblast světelného spektra spočívá v použití dopujících přísad při hydrolýze síranu titanylu hydrolýzním činidlem, zejména thioacetamidem, močovinou nebo hydroxymetylaminem, ve vodném prostředí při teplotě 40 až 100 °C. Jako dopující přísady se používají rozpustné soli skandia, ytria, zirkonia, niobu, tantalu nebo lanthanoidů. Získaný produkt se suší při teplotě do 120 °C, vysušený produkt se žíhá při teplotě do 1000 °C v kyslíkové atmosféře.

  A way of preparation of photocatalytically active titanium dioxide for visible area of light spectrum based on dopping of the titanium oxide by additives in the process of hyrolysis of titanyl sulfate, namely by thioacetamide, urea or hydroxomethylamine in aqueous solution at 40 - 100 °. As dopping additives are used soluable salts of Sc, Y, Zr, Nb and Ta.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0195711