Počet záznamů: 1

Z Kvildy k Horám Kašperským (k literární toponymii v díle Karla Klostermanna)

 1. 1.
  0357424 - UJC-A 2011 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Procházková, Žaneta
  Z Kvildy k Horám Kašperským (k literární toponymii v díle Karla Klostermanna).
  [From Kvilda to Kašperské Hory (Literary Toponyms in Works of Karel Klostermann).]
  V ráji realistickém. Klatovy: Městská knihovna Klatovy, 2009 - (Viktora, V.; Hálková, M.; Doležalová, P.), s. 57-62. ISBN 978-80-254-6227-0.
  [V ráji realistickém. Klatovy (CZ), 24.04.2008-25.04.2008]
  Grant CEP: GA ČR GA405/06/1238
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90610518
  Klíčová slova: literary onomastics
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda

  Klostermann uváděl ve svých prózách toponyma až v nezvykle hojném počtu (např. v románu V ráji šumavském lze napočítat 114 různých toponym) a s oblibou je hromadil v dlouhých výčtech, toponyma tak tvoří nedělitelnou součást detailního a věrného popisu dějiště příběhu. Tyto místní a pomístní názvy byly přitom vždy skutečně existující, jako by se autor snažil i pomocí užívání reálných toponym dodat svému vyprávění věrohodnosti a zdání „reálnosti“ zcela v duchu dobové i autorské poetiky.

  Karel Klostermann used toponyms very often in his narratives (e. g. in the novel V ráji šumavském there are 114 different ones) and he cumulated them in long enumerations. Toponyms were an inseparable part of his detailed descriptions of a scene. These place names and minor place names were always real. It seems that the author wanted to add credibility to his story also through the use of real existing toponyms, which was a popular practice in literature at that time.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0195703