Počet záznamů: 1

Zdeněk Wirth, první dvě životní etapy (1878 - 1939). Doplněno bibliografií Wirthova díla

 1. 1.
  0357368 - UDU-I 2011 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Uhlíková, Kristina
  Zdeněk Wirth, první dvě životní etapy (1878 - 1939). Doplněno bibliografií Wirthova díla.
  [Zdeněk Wirth, the first two periods of life (1878 – 1939).]
  Praha: Národní památkový ústav, 2010. 302 s. ISBN 978-80-87104-60-6
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80330511
  Klíčová slova: history of monument conservation * Zdeněk Wirth * historiography of art history * history of the Czech lands in the 20th century
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví

  Práce se zabývá prvními dvěma životními etapami historika umění Zdeňka Wirtha. Wirth byl jednou z nejvlivnějších osobností české kulturní historie první poloviny 20. století. Významným způsobem zasáhl do domácího uměleckohistorického oboru, stal se jedním z nejaktivnějších propagátorů architektonické moderny v českém prostředí a díky němu byl výrazně posílen význam spolkové i státní památkové péče. Mnohovrstevný charakter jeho činnosti umožnil klást si v předkládané práci nejen otázky týkající se bezprostředně jeho osobnosti, ale zamýšlet se rovněž nad celkovým vývojem domácí památkové péče a dějin umění ve sledovaném období. Součástí práce je bibliografie Wirthových publikovaných statí i knih.

  The work covers the first two periods of life of the art historian Zdeněk Wirth. Wirth was one of the most influential figures of Czech cultural history of the first half of 20th century. He significantly infuenced domestic art history, he became one of the most active trendsetters as regards Modern Style in architecture in Bohemia, and, last but not least, he had merit in a distinct strengthening of position of the club-based and state care of historical monuments. Wide range of his activities enabled not to discuss only questions related directly to his personality, but, at the same time, to consider overall development of domestic care of historical monuments in the period in question. The work contains Wirth´s bibliography of published articles and books.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0195657