Počet záznamů: 1

Za přečtení stojí... Emil Hakl: Pravidla směšného chování

 1. 1.
  0357342 - UCL-M 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Košnarová, Veronika
  Za přečtení stojí. Emil Hakl: Pravidla směšného chování.
  [It Is Worth Reading. Emil Hakl: Pravidla směšného chování [Rules of Ridiculous Behaviour].]
  Český jazyk a literatura. Roč. 61, č. 3 (2011), s. 142-145 ISSN 0009-0786
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90560517
  Klíčová slova: Czech literature * Hakl, Emil * interpretations
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize

  Článek se zabývá nejnovější prózou Emila Hakla Pravidla směšného chování. Kniha je stručně vřazena do literárněhistorického kontextu (bilancující, sebereflexivní próza) i kontextu vlastní autorovy tvorby. Pozornost je dále věnována autobiografické inspiraci, metaliterární reflexi, tragikomickému rázu prózy i jejímu psychologickému a existenciálnímu rozměru.

  The paper discusses the newest prose by Emil Hakl Pravidla směšného chování [Rules of Ridiculous Behaviour]. The book is put in the context of literary history (self-reflecting prose) as well as in the context of the author´s other works. Attention is paid to autobiographical inspiration, metaliterary reflection, grotesque nature of the prose and its psychological and existential dimensions.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0195638