Počet záznamů: 1

Chronologie událostí

 1. 1.
  0357335 - UCL-M 2011 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Knopp, František - Just, V.
  Chronologie událostí.
  [Chronology of events.]
  Divadlo v totalitním systému. Příběh českého divadla (1945-1989) nejen v datech a souvislostech. Praha: Academia, 2010 - (Just, V.), s. 147-601. ISBN 978-80-200-1720-8
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90560517
  Klíčová slova: theatre * history
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize

  Ve třech paralelních sloupcích zpracovaný výběr politických, divadelních a obecně kulturních událostí od 1. 1. 1945 do 31. 12. 1989. V úvodu každého roku (kapitoly) podkapitola Vydané knihy zaznamenávající novinky beletristické (původní a přeložená próza, poezie, drama), společenskovědní a teatrologické literatury.

  The selection of political, theatre and cultural events from 1. 1. 1945 to 31. 12. 1989 listed in three parallel columns. At the beginning of each year (chapter) takes place a subsection called Published books, registering new volumes of fiction (the original and translated fiction, poetry, drama), and works on theatrology and humanities.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0195633