Počet záznamů: 1

Čan: Sonety pro nic a za nic / reklama

 1. 1.
  0357326 - UCL-M 2011 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Ibrahim, Robert
  Čan: Sonety pro nic a za nic / reklama.
  [Čan: Sonety pro nic a za nic / advertising.]
  Interpretace textů (nejen) ke státní maturitě. Praha: Akropolis, 2010 - (Ibrahim, R.; Adam, R.; Čihák, J.; Fidlerová, A.; Hoffmann, B.; Hoffmannová, J.; Holý, J.; Nejedlý, P.), s. 118-124. ISBN 978-80-87481-05-9
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90560517
  Klíčová slova: Czech literature * interpretations * Čan * sonnets
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize

  Kapitola se skládá z analýzy Čanova sonetu se zaměřením na srovnání se Shakespearovými sonety; ve druhé části je analyzována ukázka reklamy.

  The chapter consists of an analysis of Čan's sonnet, the focus is on the comparison of the sonnet with the sonnets by William Shakespeare; in the second part of the chapter there is a stylistic analysis of an advertising.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0195625