Počet záznamů: 1

Obraz historických i současných regionů v českých, moravských a slezských periodikách se zaměřením na regionální vlastivědu

 1. 1.
  0357305 - HIU-Y 2011 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Horčáková, Václava
  Obraz historických i současných regionů v českých, moravských a slezských periodikách se zaměřením na regionální vlastivědu.
  [The image of historical and current regions in czech, moravian and silesian periodicals aimed at regional homeland studies.]
  Sdružení knihoven České republiky v roce 2010. Ostrava: Sdružení knihoven ČR, 2011 - (Kubíček, J.), s. 55-61. ISBN 978-80-86249-60-5
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80150510
  Klíčová slova: history * historical bibliography * regions
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Příspěvek je pokusem o zachycení současného stavu regionálních historických a vlastivědných periodik, zabývá se především pojetím regionů v regionálních periodikách a odrazem problematiky regionů v názvech periodik.

  The study attempts to realize the present state of regional historical and homeland study periodicals, it deals especially with the concept of regions in regional periodicals and with reflection of the problems of regions in the names of periodicals.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0195614