Počet záznamů: 1

Barokní kult svatého knížete Václava v česko-německých literárních souvislostech

 1. 1.
  0357285 - UCL-M 2011 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Petrbok, Václav - Lunga, R.
  Barokní kult svatého knížete Václava v česko-německých literárních souvislostech.
  [Baroque cult of Duke Wenceslas the Saint in Czech and German literary context.]
  Svatý Václav. Na památku 1100. výročí narození knížete Václava svatého. Praha: Togga, 2010 - (Kubín, P.), s. 377-400. Opera Fac. theologiae catholicae, Historia et historia artium, 11. ISBN 978-80-87258-23-1
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90560517
  Klíčová slova: Czech literature * German literature * Duke Wenceslas the Saint * Baroque * cults
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize

  Studie rozebírá v širších kulturních a filologických souvislostech konstruování kultu sv. Václava v německojazyčném prostředí 17. a 18. století.

  A study examines the wider cultural and philological context of a construction of the cult of St. Wenceslas in the 17th and 18th German speaking environment.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0195602