Počet záznamů: 1

Pravěký rondeloid v Boleradicích

 1. 1.
  0357282 - ARUB-Q 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Šedo, Ondrej - Unger, J.
  Pravěký rondeloid v Boleradicích.
  [Prehistoric rondel-type enclosure in Boleradice.]
  Jižní Morava. Vlastivědný sborník. Roč. 46, č. 49 (2010), s. 185-188 ISSN 0449-0436
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80010507
  Klíčová slova: Aerial photography * rondel * prehistory
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  V průběhu letecké prospekce byly v Boleradicích (Morava) zjištěny příznaky sídlištních objektů a zatím neznámý rondeloid. Toto ohrazení je vymezeno dvojitým příkopem (maximální průměr 76,5 m). Nebyly nalezeny předměty, které by dovolovaly bližší datování tohoto pravěkého areálu; keramický soubor shromážděný na jiných místech lokality může být datovaný do doby bronzové.

  During the aerial survey in Boleradice (Moravia) any cropmarks of settlement features and also unknown rondel-type enclosure were idetificated. This enclosure was deliminated wit a double ditch (maximal diameter 76,5 m). They were not found any artifacts to date this prehistoric areal precisely; ceramic sherds collected in the another places of the site should be classify as the findings from the Bronze age.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0195600