Počet záznamů: 1

Ženy na stráž! České feministické myšlení 19. a 20. století

 1. 1.
  0357280 - MSUA-W 2011 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Bahenská, Marie - Heczková, L. - Musilová, D.
  Ženy na stráž! České feministické myšlení 19. a 20. století.
  [Women, stay alert! Czech feminist thinking in the 19th and 20th centuries.]
  Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2010. 335 s. ISBN 978-80-86495-70-5
  Grant CEP: GA ČR GA409/09/1173
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80770509
  Klíčová slova: women's movement * feminism * Czech lands
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Název knihy je inspirován článkem spisovatelky, političky a aktivistky Boženy Vikové-Kunětické. Její zvolení poslankyní českého zemského sněmu v roce 1912 bylo příležitostí k bilancování více než půlstoletí trvající cesty od prvního ženského spolku k sociálnímu hnutí, které si vytklo za svůj cíl vybojovat pro ženy stejná práva, jakými disponovali muži. Kolektivní boj za emancipaci a za rovná práva žen však nebyl možný bez teoretického a ideologického zázemí. Cílem této publikace je zmapovat pomocí vybraných dokumentů vývoj feministického myšlení v českých zemích od poloviny 19. do poloviny 20. století. Vybrané dokumenty reprezentují jednotlivé etapy vývoje feministického myšlení, jeho osobnosti a v neposlední řadě dobový a sociální kontext jejich vzniku. Texty zařazené do této knihy představují reflexi základních paradigmat ženského hnutí v českých zemích: mateřství, vzdělávání a (placené) práce.

  For the title of their book the authoresses adopted a quotation by Božena Viková-Kunětická, a women-politician, writer and activist. Her election as depute of the Bohemian National Diet in 1912 represented an opportunity to survey more than a half-century long way from the times of establishment of the first women's club in the Czech lands to the genesis of social movement which set as its objective the legislation of equal rights for women and men. Nonetheless, collective struggle for emancipation and equal rights would not have been possible without a theoretical and ideological background. The objective of the research project was to survey the development of the feminist thinking in the Czech lands from the mid-19th to the mid-20th century as it can be seen through selected documents. Included texts epitomize basic paradigms of the women's movement in the Czech lands: motherhood, education and (paid) labour.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0195598