Počet záznamů: 1

Rukopis královédvorský. Rukopis zelenohorský

 1. 1.
  0357272 - UCL-M 2011 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Dobiáš, Dalibor (ed.)
  Rukopis královédvorský. Rukopis zelenohorský.
  [Manuscript of Dvůr Králové. Manuscript of Zelená Hora.]
  Brno: Host, 2010. 328 s. ISBN 978-80-7294-415-6
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90560517
  Klíčová slova: Czech literature * 19th century * edition * commentary
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize

  Nová edice Rukopisu královédvorského a zelenohorského obsahuje kriticky přehlédnutou transkripci původních textů a jejich překlady V. Hanky a K. Bednáře do novočeštiny. Edice dále zahrnuje ediční poznámku, studii o dvou stoletích recepce Rukopisů, poznámky k jednotlivým básním a vysvětlivky od D. Dobiáše.

  New edition of the Manuscript of Dvůr Králové and Manuscript of Zelená Hora inculdes a revised transcription of these texts and their translations into modern Czech by V. Hanka and K. Bednář. It contains also an editorial note, essay on the reception of the Manuscripts 1817-2010, explanatory text to single poems and notes by D. Dobiáš.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0195590