Počet záznamů: 1

Šance na dosažení vysokoškolského vzdělání očima patnáctiletých žáků

 1. 1.
  0357266 - SOU-Z 2011 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Matějů, Petr - Smith, Michael - Soukup, Petr - Basl, Josef
  Šance na dosažení vysokoškolského vzdělání očima patnáctiletých žáků.
  [The Chances of Achieving Higher Education from the Perspective of Fifteen-Yearl Old Pupils.]
  Nerovnosti ve vzdělávání. Od měření k řešení.. Praha: SLON, 2010 - (Matějů, P.; Straková, J.; Veselý, A.), s. 250-273. ISBN 978-80-7419-032-2
  Grant CEP: GA MPS(CZ) 1J/005/04-DP2
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
  Klíčová slova: educational opportunities * educational aspirations * educational inequality
  Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie

  Aspirace a očekávání žáků představují jeden z nejvýznamnějších faktorů působících na dosažení vysokoškolského vzdělání. Vzdělanostní očekávání jsou také ovlivněna sociálním statusem rodiny, instituciálním uspořadáním vzdělávacích systémů a jinými faktory. Cílem této kapitoly je učinit daslší krok v procesu empirického ověřování vztahů mezi vzdělanostními očekávání a institutiálními rysy vzdělávacích systémů na základě komparativní analýzy vycházející z dat PISA 2003 a dalších statistik OECD.

  The aspirations and expectations of pupils are one of the most significant causal factors on achieving higher education. Educational expectations are also incfluenced by the social status of the family, the institutional context of educational systems, and other factors. The goal of this chpater is to further empirically test the relationship between educational expectations and the institutional character of educational systems on the basis of a comparative analysis of data from PISA 2003 survey and OECD statistics.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0195584