Počet záznamů: 1

Proměny českého chorálu v 16. století - pokus o klasifikaci redakcí českého chorálu 16. století na příkladu aleluja ke svátku Nanebevzetí Panny Marie

 1. 1.
  0357256 - FLU-F 2011 RIV DE cze J - Článek v odborném periodiku
  Žůrek, Jiří
  Proměny českého chorálu v 16. století - pokus o klasifikaci redakcí českého chorálu 16. století na příkladu aleluja ke svátku Nanebevzetí Panny Marie.
  [Transformations of Czech-Language Plainchant in the Sixteenth Century: An Attempt at a Classification of Its Editions Using the Example of the Alleluia for the Feast of the Assumption of the Virgin Mary.]
  Hudební věda. Roč. 47, č. 4 (2010), s. 333-350 ISSN 0018-7003
  Grant CEP: GA ČR GA401/09/0419
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: plainchant * Utraquism * liturgical music
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství

  Pokus o předběžnou klasifikacie českého chorálu 16. století, založený na rozlišení redakcí a adaptací, které v průběhu století proměňovaly jeho tvářnost.

  An attempt at a preliminary classification of Czech plainchant from the sixteenth century based on differentiation among different selections and adaptations thereof that substantially chanded the chants over the course of time.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0006371