Počet záznamů: 1

Kronika a činy polských knížat a vládců / Gallus Anonymus

 1. 1.
  0357233 - FLU-F 2011 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Förster, Josef
  Kronika a činy polských knížat a vládců / Gallus Anonymus.
  [Chronicle and Deeds of the Princes and Emperors of the Poles.]
  Praha: Argo, 2009. 162 s. Memoria medii aevi, 8. ISBN 978-80-257-0206-2
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: Polish Cronicles * The Middle Ages * Medieval History
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství

  Gall Anonym je autorem první polské kroniky, která vznikla mezi léty 1112-1117, tj. nedlouho před Kosmovou kronikou. Její autor není blíže znám. Zřejmě byl členem kanceláře Boleslava Křivoústého. Pozdějšího přízviska Gall Anonym se mu dostalo pro jeho předpokládaný francouzský původ. Dílo, rozčleněné do tří knih, líčí dějiny polského státu od jeho počátků v 8. století a vládu Piastovců až k roku 1113, do doby Boleslava III. Křivoústého, jehož chtěl autor svým dílem zvlášť oslavit. Jedná se o velmi cenný pramen nejen k nejranějším polským dějinám, který poskytuje i řadu důležitých údajů k celému středoevropskému regionu, včetně vzájemných vztahů mezi českým a polských státem.

  The first Polish chronicle by Gall Anonym which was written between 1112-1117, i.e. not long before the Chronicle by Kosmas originated.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0195555