Počet záznamů: 1

Rodičovství v nesezdaném soužití

 1. 1.
  0357184 - SOU-Z 2011 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Vítečková, Miluše
  Rodičovství v nesezdaném soužití.
  [Having a child in unmarried cohabitation.]
  Proměny rodinných a profesních startů. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2010 - (Chaloupková, J.), s. 117-150. ISBN 978-80-7330-185-9
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) KJB700280802
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
  Klíčová slova: parenthood * unmarried cohabitation * semi-structured interviews
  Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie

  Tato kapitola se zaměřuje na důvody, které vedou ženy a muže k rodičovství v nesezdaném soužití. Analýzy polostrukturovaných rozhovorů s nesedanými páry s dětmi ukazují, že postoje i uváděné důvody mužů a žen se výrazně nelišily. Typický vzorec trajektorie do rodičovství v nesezdaném soužití zahrnuje úvahy o svatbě, často je vstup do manželství odkládán až na dobu po narození dítěte. Jen menšinu představují "programově nesezdaní", kteří o vstupu do manželství nikdy neuvažovali.

  This chapter focuses on motivations to have a child in unmarried cohabitation. Analysis of semi-structured interviews with men and women living in unmarried cohabitation show that an attitudes and motivations of men and women do not differ. Typical pattern of parenthood in unmarried cohabitation include consideration of marriage. The entry to the marriage is often postponed after the childbirth. Only a minority of interviewed are "programmed unmarried" decided never get married
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0195512