Počet záznamů: 1

Fragmenty z náhrobku knížete (Boleslava II.? ) z baziliky sv. Jiří na Pražském hradě. [Katalogová hesla]

 1. 1.
  0357104 - UDU-I 2011 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Benešovská, Klára
  Fragmenty z náhrobku knížete (Boleslava II.? ) z baziliky sv. Jiří na Pražském hradě. [Katalogová hesla].
  [Fragments of the Tombstone of Prince (Boleslaus II?) from St George’s Basilica at Prague Castle. [Catalogue entries].]
  Královský sňatek Eliška Přemyslovna a Jan Lucemburský – 1310. Praha: Gallery, 2010 - (Benešovská, K.), s. 112-115. ISBN 978-80-86990-55-2
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80330511
  Klíčová slova: Prague castle * St Georg´s basilica * tomb of the prince Boleslav II
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví

  Tři kamenné fragmenty patrně z figurálního náhrobku Boleslava II., umístěného před zvýšeným chórem svatojiřské basiliky na Pražském hradě, vykazují stylovou podobnost se sochami z domu U kamenného zvonu.

  Three stone fragments of the gisant, probably from the tomb of Boleslav II, located in the St Georg´s basilica on the Prague Castle, which could be considered as a stylistic analogy of the statues from the Stone Bell House façade.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0195452