Počet záznamů: 1

Terciérní pánve a ložiska hnědého uhlí České republiky

 1. 1.
  0357079 - GLU-S 2011 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Pešek, J. - Adámek, J. - Brzobohatý, R. - Bubík, M. - Cicha, I. - Dašková, Jiřina - Doláková, N. - Elznic, A. - Fejfar, O. - Franců, J. - Hladilová, Š. - Holcová, K. - Honěk, J. - Hoňková, K. - Jurková, Z. - Krásný, J. - Krejčí, O. - Kvaček, J. - Kvaček, Z. - Macůrek, V. - Opluštil, S. - Mikuláš, Radek - Pálenský, P. - Rojík, P. - Skupien, P. - Spudil, J. - Sýkorová, Ivana - Šikula, J. - Švábenická, L. - Teodoridis, V. - Titl, F. - Tomanová-Petrová, P. - Ulrych, Jaromír
  Terciérní pánve a ložiska hnědého uhlí České republiky.
  [Tertiary Basins and Lignite Deposits in the Czech Republic.]
  Praha: Česká geologická služba, 2010. 438 s. ISBN 978-80-7075-759-8
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516; CEZ:AV0Z30460519
  Klíčová slova: Tertiary basins * Cenomaniam and Tertiary lignite * geology * stratigraphy * tectonics * hydrogeology * coal petrology * trace elements * quality and output of coal
  Kód oboru RIV: DB - Geologie a mineralogie

  Kniha obsahuje souhrn informací o geologii cenomanských a terciérních pánví a uhelných slojích, o statigrafii, tektonice, hydrologii, uhelné petrologii, stopových prvcích, o kvalitě, těžbě a využití uhlí.

  The book describes geology of Cenomanian and Tertiary basins and their lignites, stratigraphy, tectonics, hydrology, coal petrology, trace elelemnts, quality, output and utilization of coal.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0195442