Počet záznamů: 1

Proteomická analýza solubilních proteinů důležitých u dětské leukemie

 1. 1.
  0356982 - MBU-M 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Kováč, M. - Petráčková, Denisa - Bezoušková, Silvia - Pelková, V. - Vášková, M. - Mejstříková, E. - Kalina, T. - Weiser, Jaroslav - Starý, J. - Hrušák, O.
  Proteomická analýza solubilních proteinů důležitých u dětské leukemie.
  [Proteomic analysis of soluble proteins important in pediatric acute lymphoblastic leukemia.]
  Sborník abstrakt. Roč. 16, č. 4 (2010), s. 218-222 ISSN 1213-5763
  Grant CEP: GA MZd NR9531
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50200510
  Klíčová slova: acute lymphoblastic leukemia * protein array * protein
  Kód oboru RIV: EE - Mikrobiologie, virologie

  Některé klinické symptomy u akutní leukemie mohou vznikat v důsledku působení solubilních faktorů secernovaných leukemickými buňkami do mikroprostředí kostní dřeně. Na druhé straně jsou leukemické buňky často závislé ma mikroprostředí hostitele, takže většina leukemických buněk podlehne apoptóze během prvních dnů v in vitro podmínkách

  In acute leukemia (AL), several clinical symptoms may be caused by soluble factors secreted by AL cells into the bonemarrow (BM) microenvironment. On the other hand, AL cells are often dependent on the microenvironment of the host, with most AL cells dying during first days after transferred to in vitro. This support of leukemic cells may be mediated by soluble factors as well. Attention is logically focused on malignant cells and the composition of soluble factors may be unjustly omitted. We aimed at identifying proteins in BM plasma of children with lymphoblastic AL(ALL), which may be responsible forALLaggressiveness or for microenvironment-mediated survival of ALLcells
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0195361