Počet záznamů: 1

Způsob využití GIS při analýzách rozvojových potenciálů malých obcí

 1. 1.
  0356975 - SOU-Z 2011 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Štych, P. - Hudeček, T. - Bernard, Josef
  Způsob využití GIS při analýzách rozvojových potenciálů malých obcí.
  [Using GIS in Analyses of Development Potentials of Small Communities.]
  Endogenní rozvojové potenciály malých obcí a místní samospráva. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2010 - (Bernard, J.), s. 93-105. ISBN 978-80-7330-187-3
  Grant CEP: GA ČR GA403/09/1779
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
  Klíčová slova: GIS, accessibility * accessibility * analysis of development
  Kód oboru RIV: AD - Politologie a politické vědy

  Kapitola je metodologickým doplňkem studie. Její autoři představují geoinformační systémy a možnosti jejich využití v různorodých sociálních analýzách, zejména v analýzách lokálního rozvoje. Podrobně se věnují využití geoinformačních systémů ve statistických analýzách obsažených v druhé kapitole studie – výpočtu dostupnosti obcí individuální automobilovou dopravou a identifikaci prostorově oddělených nesamostatných sídel.

  The chapter forms a methodological supplement to the study. The authors describe geoinformation systems and their possible uses in various types of social analyses, especially analyses of local development. The authors focus on the use of geoinformation systems in the statistical analyses contained in the second chapter of the study – calculating the traffic accessibility of municipalities and identifying individual settlements.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0195354