Počet záznamů: 1

Statistická analýza rozvinutosti malých obcí a jejích faktorů

 1. 1.
  0356970 - SOU-Z 2011 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Bernard, Josef - Kostelecký, Tomáš
  Statistická analýza rozvinutosti malých obcí a jejích faktorů.
  [Statistical Analysis of the Development of Small Communities and its Factors.]
  Endogenní rozvojové potenciály malých obcí a místní samospráva. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2010 - (Bernard, J.), s. 27-64. ISBN 978-80-7330-187-3
  Grant CEP: GA ČR GA403/09/1779
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
  Klíčová slova: small communities * community development * multi-level modelling
  Kód oboru RIV: AD - Politologie a politické vědy

  V kapitole autoři představují statistickou analýzu vnitřních rozvojových potenciálů malých venkovských obcí, resp. sídel. Za pomoci dostupných statistických dat (cenzová data, volební statistika, statistika měst a obcí, demografická statistika, výkazy obecních rozpočtů, registr ekonomických subjektů, statistiky nezaměstnanosti, polohové informace) pak částečně operacionalizují teoretický model z první kapitoly a provádějí jeho statistickou analýzu pomocí hierarchického lineárního modelování.

  In the chapter, the authors present a statistical analysis of the internal development potential of small rural communities or settlements. Drawing on statistical data (census data, election statistics, urban and municipal statistics, demographic statistics, municipal budget statements, the register of economic entities, unemployment statistics, location) they then partially operationalise the theoretical model described in the first chapter and statistically analyse it using hierarchical linear modelling.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0195349