Počet záznamů: 1

Endogenní rozvojové potenciály malých obcí a lokální vládnutí – teoretický rámec

 1. 1.
  0356969 - SOU-Z 2011 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Bernard, Josef
  Endogenní rozvojové potenciály malých obcí a lokální vládnutí – teoretický rámec.
  [The Endogenous Developmental Potential of Small Municioalities and Local Governance - theoretical framework.]
  Endogenní rozvojové potenciály malých obcí a místní samospráva. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2010 - (Bernard, J.), s. 13-26. ISBN 978-80-7330-187-3
  Grant CEP: GA ČR GA403/09/1779
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
  Klíčová slova: Endogenous Developmental Potential * Local Governance * Community
  Kód oboru RIV: AD - Politologie a politické vědy

  V kapitole je stručně představena problematika endogenního lokálního rozvoje venkovských obcí a její souvislost s konceptem rozvoje komunit (community development). Dále se autor zabývá různými přístupy k vymezení lokálního rozvoje a českými empirickými výzkumy, které z těchto koncepcí vycházejí. Na konci kapitoly autor prezentuje rozvojový model zahrnující vnější a vnitřní rozvojové potenciály.

  In the chapter the author explains endogenous local development of rural communities and how it relates to the concept of community development. The author then examines the various ways in which local development is defined and some Czech empirical studies based on the terms of those definitions. At the end of the chapter the author presents a community development model that includes external and endogenous development potentials.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0195348