Počet záznamů: 1

Profesionální a neprofesionální intoxikace s postižením centrálního nervového systému v letech 2005–2009 z Národního registru nemocí z povolání a z dotazů Toxikologického informačního střediska

 1. 1.
  0356881 - UFCH-W 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Rakovcová, H. - Fenclová, Z. - Navrátil, Tomáš - Urban, P.
  Profesionální a neprofesionální intoxikace s postižením centrálního nervového systému v letech 2005–2009 z Národního registru nemocí z povolání a z dotazů Toxikologického informačního střediska.
  [Professional and Non-professional Intoxications with Lesion of the Central Nervous System in the Years 2005–2009 Reported by the Czech National Registry of Occupational Diseases and The Czech Toxicological Information Center.]
  Neurologie pro praxi. Roč. 11, č. 4 (2010), s. 81-84 ISSN 1213-1814
  Grant CEP: GA AV ČR IAA400400806
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40400503
  Klíčová slova: intoxications * Czech Toxicological Information Center * Czech National Registry of Occupational Diseases
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie

  Autoři předkládají čtenářům informaci o počtu profesionálních a neprofesionálních intoxikací s postižením centrálního nervového systému v České republice v letech 2005–2009 (do 30. 10. 2009 včetně). Článek vychází z dat Národního registru nemocí z povolání, který je veden ve Státním zdravotním ústavu v Praze, a z databáze Toxikologického informačního střediska v Praze.

  Professional and Non-professional Intoxications with Lesion of the Central Nervous System in the Years 2005–2009 Reported by the Czech National Registry of Occupational Diseases and The Czech Toxicological Information Center The authors inform the readers on the number of professional and non-professional intoxications with lesion of central nervous system in the Czech Republic in years 2005–2009 (till 30. 10. 2009). The article is based on data reported by the Czech National Registry of Occupational Diseases, which is administered by the National Institute of Public Health in Prague, and by database of the Czech Toxicological Information Center in Prague. of Occupational Diseases, Czech Toxicological Information Center.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0195289