Počet záznamů: 1

K problému interpretace objektů s kruhovými žlaby na pohřebišti ze střední až mladší doby bronzové ve Straškově, okr. Litoměřice

 1. 1.
  0356854 - ARU-G 2011 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Trefný, M. - Dobeš, Miroslav
  K problému interpretace objektů s kruhovými žlaby na pohřebišti ze střední až mladší doby bronzové ve Straškově, okr. Litoměřice.
  [The interpretation problem of the objects with circle troughs on the burial ground from Middle till Late Bronze Age in Straškov, distr. Litoměřice.]
  Popolnicové polia a doba halštatská. Nitra: Archeologický ústav SAV Nitra, 2010 - (Furmánek, V.; Miroššayová, E.), s. 329-340. Archaeologica Slovaca Monographiae, Communicationes, 11. ISBN 978-80-89315-26-0.
  [Popolnicové polia a doba halštatská /10./. Košice (SK), 16.09.2008-19.09.2008]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80020508
  Klíčová slova: Bohemia * Middle till Late Bronze Age * burial ground * tumuli * flat burial areas * objects with circle troughs
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  Příspěvek se zabývá objekty s kruhovými žlaby, které byly objeveny na pohřebišti ze střední až mladší doby bronzové ve Straškově (okr. Litoměřice).

  The article deals with the objects with circle troughs which were excavated on the burial ground from Middle till Late Bronze Age in Straškov (distr. Litoměřice).
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0195267